Giờ bán hàng

8.00 AM - 21:00 PM

Tư vấn sản phẩm

0988 090 161

Giỏ hàng

0 Sản phẩm

Máy rửa bát & Máy sấy bát

Máy sấy bát Taka MS60B

Taka
MS60B
5,500,000 ₫
3,850,000 ₫

Máy sấy bát Taka MS60A

Taka
MS60A
5,980,000 ₫
4,186,000 ₫

Máy sấy bát Taka MS100A

Taka
MS100A
9,980,000 ₫
6,986,000 ₫

Máy sấy bát Napoliz NA-830D

Napoliz
NA-830D
6,990,000 ₫
4,200,000 ₫

Máy sấy bát Napoliz NA-820D

Napoliz
NA-820D
6,290,000 ₫
4,000,000 ₫

Máy sấy bát Napoliz NA-800D

Napoliz
NA-800D
5,090,000 ₫
3,300,000 ₫

Máy sấy bát Napoliz NA-D208

Napoliz
NA-D208
7,590,000 ₫
4,400,000 ₫

Máy sấy bát Napoliz NA-D300

Napoliz
NA-D300
12,990,000 ₫
7,550,000 ₫

Máy sấy bát Napoliz NA-D209

Napoliz
NA-D209
7,495,000 ₫
4,350,000 ₫

Máy sấy bát Napoliz NA-D205

Napoliz
NA-D205
7,395,000 ₫
4,300,000 ₫

Máy sấy bát Giovani G-802S

Giovani
G-802S
6,929,000 ₫
4,157,000 ₫

Máy sấy bát Fandi FD-626MST

Fandi
FD-626MST
8,850,000 ₫
5,300,000 ₫

Máy sấy bát Fandi FD-626MS

Fandi
FD-626MS
9,050,000 ₫
5,882,000 ₫

Máy sấy bát Latino LT-S05

Latino
LT-S05
5,980,000 ₫
3,887,000 ₫

Máy sấy bát Latino LT-S04

Latino
LT-S04
5,880,000 ₫
3,822,000 ₫

Máy sấy bát Latino LT-S06

Latino
LT-S06
9,580,000 ₫
6,227,000 ₫

Máy sấy bát Sevilla SV-338

Sevilla
SV-338
6,480,000 ₫
4,128,000 ₫

Máy sấy bát Sevilla SV-B138

Sevilla
SV-B138
9,880,000 ₫
5,434,000 ₫

Máy sấy bát Canzy CZ-884D

Canzy
CZ-884D
6,880,000 ₫
3,784,000 ₫

Máy sấy bát Canzy CZ-886H

Canzy
CZ-886H
7,280,000 ₫
4,000,000 ₫