Giờ bán hàng

8.00 AM - 21:00 PM

Tư vấn sản phẩm

0988 090 161

Giỏ hàng

0 Sản phẩm

Máy sấy bát độc lập

  Máy sấy bát Taka MS60B

  Taka
  MS60B
  5,500,000 ₫
  3,850,000 ₫

  Máy sấy bát Taka MS60A

  Taka
  MS60A
  5,980,000 ₫
  4,186,000 ₫

  Máy sấy bát Napoliz NA-830D

  Napoliz
  NA-830D
  6,990,000 ₫
  4,200,000 ₫

  Máy sấy bát Napoliz NA-820D

  Napoliz
  NA-820D
  6,290,000 ₫
  4,000,000 ₫

  Máy sấy bát Napoliz NA-800D

  Napoliz
  NA-800D
  5,090,000 ₫
  3,300,000 ₫

  Máy sấy bát Latino LT-S05

  Latino
  LT-S05
  5,980,000 ₫
  3,887,000 ₫

  Máy sấy bát Latino LT-S04

  Latino
  LT-S04
  5,880,000 ₫
  3,822,000 ₫

  Máy sấy bát Sevilla SV-338

  Sevilla
  SV-338
  6,480,000 ₫
  4,128,000 ₫

  Máy sấy bát Canzy CZ-884D

  Canzy
  CZ-884D
  6,880,000 ₫
  3,784,000 ₫

  Máy sấy bát Canzy CZ-886H

  Canzy
  CZ-886H
  7,280,000 ₫
  4,000,000 ₫

  Máy sấy bát Canzy CZ-68SR

  Canzy
  CZ-68SR
  5,980,000 ₫
  3,250,000 ₫